intizar

intizar
is. <ər.> Həsrət içərisində gözləmə, səbirsizliklə gözləmə. Neçə rəfiqimüvafiqlə əlləşib içə mey; Nə kəsri-məclisimeydən, nə intizarı ola. S. Ə. Ş.. On beş gün ayrılıq on beş il keçdi; Öldürdü intizar, gözüm yoldadır. Ə. C.. İntizar və səbirsizlik yenidən başlandı. Qant.. Qurtardı həsrət də, xoş intizar da. B. V.. İntizar çəkmək – bax intizar qalmaq. Aşıq saza nə qaldı? Ərzəm yazana qaldı; Bülbül intizar çəkər; Görək yaza nə qaldı? (Bayatı). Tülui-mahtab üçün çəkərdim; Dəmadəmdən gecə çox intizarı. Əmani. Adamlar bu saat nəsə bir şey olacaq gümanı ilə intizar çəkirdilər. M. C.. // Gözləmək. Dağlara çıxmağa həkim qoymayır; İntizar çəkməsin dağ çiçəkləri. N. R.. İntizar qalmaq – nigaran olmaq, nigarançılıqla gözləmək. <Sara Bəhrama:> Bilmirsənmi ki, əmin qızı sənsiz darıxır, həm də intizar qalmışdım. C. C.. İntizar qoymaq – gözləməyə məcbur etmək, nigaran qoymaq, gözlətmək. Zülfün tök belə, dilbər; Tumar çək telə, dilbər; Yetər intizar qoydun; Dolan gəl belə, dilbər. (Bayatı). Dedin ki, qoymaram aləmdə intizar səni. S. Ə. Ş.. İntizar olmaq – bax intizar qalmaq. Oldular intizar bir saat yarım. H. K. S.. İntizara yetməmək – intizarını çəkdiyini görə bilməmək. Ölürəm qəlbimdə yar nişanası; Gözüm yolda intizara yetmədi. A. Ə.. İntizardan qurtarmaq – nigarançılıqdan qurtarmaq, arzusu yerinə yetmək, rahatlanmaq. Bayatı səsi içəri dolanda Pərşan intizardan qurtarmış kimi dərindən sinəsini ötürdü. M. İ.. İntizarında qalmaq, intizarını çəkmək – birini həsrətlə, yaxud nigarançılıqla gözləmək. <Leyla:> Bütün gün intizarında, gözüm həsrətdə qalmışdım. Ü. H.. <Sultan:> Dünyada şad xəbərin intizarını çəkməkdən böyük zövq ola bilməz, qardaşoğlu! İ. Hüseynov.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • İntizar — (* 1974 in Tunceli) ist eine Musikerin in der Türkei. Als Siegerin eines Musikwettbewerbs in Izmir erhielt sie von Ferdi Tayfur das Angebot bei FerdiFon ein Album zu produzieren, dieses erschien 1998 unter dem Titel Gelincik, 400.000 Exemplare… …   Deutsch Wikipedia

  • intizar — is., Ar. intiẓār 1) Birinin gelmesini, bir şeyin olmasını bekleme, gözleme Hastanede ilk günü ve ilk gecesi bu ümit ve intizar ile geçti. Y. K. Karaosmanoğlu 2) hlk. İlenme, beddua, inkisar Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller intizar etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • intizâr — (A.) [ رﺎﻈﺘﻥا ] bekleme, bekleyiş. ♦ intizâr etmek beklemek …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • Intizar Hussain — Intizar Hussain, SI, is eminent living Urdu fiction writer. He was born on December 21, 1923 in Dibai, Bulandshahr India but migrated to Pakistan in 1947. He did his masters (M.A.) in Urdu and later on in English literature. He writes short… …   Wikipedia

  • intizar — ə. gözləmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • İNTİZAR — Adamak, nezretmek …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • intizar — bekleme; beklenilme; gözleme; gözlenilme …   Hukuk Sözlüğü

  • intizar etmek — 1) beklemek, gözlemek 2) hlk. ilenmek, beddua etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • HÂL-İ İNTİZAR — Bekleme hâli …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ileniyo — intizar ediyor …   Beypazari ağzindan sözcükler

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”